RODO

Strona główna » RODO

wielkość tekstu:A | A | A

RODO Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych

 

Szanowni Państwo,

Uwzględniając Państwa prawo do ochrony danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO, uprzejmie informujemy że:

Tożsamość Administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest Z.F.M. Sp. z o.o. ZAFAMA SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Zawierciu, 42-400 Zawiercie, ul. I. Paderewskiego 12B

Dane kontaktowe Administratora

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: biuro@zafama.com.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Cel przetwarzania i podstawa prawna

Dane te przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f)RODO w celu realizacji przez administratora danych umów(zleceń) oraz wszelkich innych obowiązków prawnych związanych z ich zawarciem lub wykonywaniem, a także dochodzeniem przez administratora praw (obroną roszczeń) z tym związanych. W związku z tym dane są przechowywane przez okres 5 lat od końca roku, w którym ustały wszelkie relacje prawne (prawa i obowiązki) związane z tymi umowami(zleceniami), także odnoszące się do zabezpieczeń, bez względu na przyczynę ich ustania.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji przez administratora powyższych celów, w tym dla zawarcia i wykonania umowy (zlecenia) oraz realizacji innych obowiązków prawnych z tym związanych.

Odbiorcy danych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z administratorem w wykonywaniu przez niego czynności związanych z realizacją celów przetwarzania, tj. podmioty współdziałające w realizacji umów (zleceń),w wykonywaniu obowiązków prawnych związanych z tymi umowami (zleceniami), w dochodzeniu praw (obronie roszczeń), w marketingu towarów/usług.

RODO Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi niezbędne do wykonania z Panią/Panem umowy, na podstawie odrębnych umów o przetwarzaniu danych osobowych. Pani/Pana dane mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193Warszawa, ul. Stawki 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.


 

Strona główna drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Zakład produkcyjny "ZAFAMA"
ul. Paderewskiego 12 B, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 666-894-343, +48 514-709-224
e-mail: biuro@zafama.com.pl

Tagi:
PRODUCENT ŁOŻYSK WIEŃCOWYCH - WIEŃCÓW OBROTU Z.F.M. Sp. z o.o. ZAFAMA SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. I. Paderewskiego 12B 42-400 Zawiercie